Opvang

Duidelijkheid en regelmaat

​Ik bied de kinderen duidelijkheid en regelmaat. Hierdoor voelen kinderen zich veilig en dit is de basis om je te kunnen ontwikkelen.
Iedere dag samen fruit eten, drinken, buiten spelen. Het zorgt voor herkenbaarheid.


Behoeften

​Door steeds goed naar het kind en zijn/haar communicatie te kijken speel ik in op de behoeften.
Dit doe ik met liefde en warmte. Ze uit te dagen, te prikkelen, een duwtje in hun rug te geven als iets moeilijk of spannend is. Maar natuurlijk ook door een helpende of bemoedigende hand uit te steken!


Activiteiten

Ik hou van het aanwakkeren van hun eigen creativiteit. Kinderen moeten kunnen ontdekken en leren spelen.
Een emmer kan je gebruiken voor zand maar er kan ook soep in gemaakt worden of het is een bad.
Ik sluit graag aan bij de fantasie van kinderen zodat zij de veiligheid ervaren om samen te ontdekken.
Ik vind het ook leuk om sensopathisch bezig te zijn. Denk hierbij aan voelen en horen. Harde en zachte materialen, materialen die ruiken, verschillende texturen.

Natuurlijk zal er rekening gehouden worden met de leeftijd van de kinderen.


Slaapkamer

Op de slaapkamer staan 2 duobedjes. De kindjes slapen dus bij elkaar op de kamer. Dit gaat, meestal tot verbazing van de ouders, verrassend goed. Kinderen wennen snel aan elkaars geluidjes en slapen erdoor heen.

Ieder kind heeft zijn eigen bedje met beddengoed. Dit heb ik allemaal liggen. Ook heb ik voor ieder kind een slaapzak.
1x in de week en wanneer nodig vaker, wordt het beddengoed en de slaapzakken gewassen.


Doelgroep

Ik vang kinderen op in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In overleg en uitzonderlijke gevallen vang ik ook vanaf 4 jaar op. Dit om een bepaalde tijd te overbruggen of ouders tegemoet te komen. Weet wel dat mijn opvang is ingericht voor de leeftijd van 0 tot 4. Toch zal een ouder kind, vast een hele leuke dag hier hebben

Per dag vang ik, volgens de regels, maximaal twee kinderen op in de leeftijd van 0 tot 1 jaar.
In totaal vang ik maximaal 6 kinderen op 1 dag op.  (mijn eigen kinderen tellen tot 10 jaar mee)


Ons huis

In ons huis is genoeg speelgoed aanwezig voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.


De tuin

De tuin is goed omheind met schutting en poortdeur welke op slot kan. 

Daarnaast zijn er verschillende loopfietsjes en stepjes. 

Natuurlijk hebben we ook nog auto's, ballen en een waterspeeltafel. 


Dagindeling

06.00-08.00 uur  Ontvangst kinderen en evt ontbijten

08.00-09.00 uur   Vrij spelen evt mee naar school

09.30 uur              Fruit eten
10.00 uur              Buiten spelen/op pad
1200 uur               Brood eten
12.30 uur              Slapen
14.45 uur              Drinken met fruit/groente erbij
15.30 uur              Vrij spelen of aan tafel spelen/iets maken

 

De tijden zijn richtlijnen. Ik werk kind volgend wat inhoud dat ik me aanpas aan de behoeften van het kind.